Dlaczego pierwsza pomoc?

Zaraz po Świętach Bożego Narodzenia, wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety z Bobulczyna oraz Radą Sołecką zorganizowaliśmy szkolenie dla mieszkańców naszego sołectwa z zakresu pierwszej pomocy. Jako strażacy uważamy ten temat za bardzo ważny, ponieważ każdy obywatel naszego kraju jest zobowiązany do udzielania pomocy poszkodowanemu zgodnie z Art. 162 Kodeksu Karnego Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia […]

Read more