O NAS

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobulczynie zawiązała się 26 maja 1965r. Założycielem organizacji przeciwpożarowej był ówczesny przewodniczący Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Józef Pollok, który został wybrany na prezesa OSP Bobulczyn. Funkcję tą pełnił do lutego 1966r. W momencie założenia Ochotniczej Straży Pożarnej jednostka liczyła 12 członków. Głównym celem powstałej jednostki była ochrona przeciwpożarowa ludzi i mienia naszej miejscowości i okolic. Strażacy wiosną wychodzili na pola Spółdzielni zbierać kamienie, w zamian za tą pracę otrzymywali od Spółdzielni paliwo do motopompy.

Jako jednostka ochrony przeciwpożarowej otrzymaliśmy od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w podwórzu pomieszczenie na strażnicę, którą wyremontowaliśmy w czynie społecznym. Spółdzielnia zobowiązała się dostarczyć każdorazowo ciągnik z przyczepą a następnie samochód Żuk do przewozu sprzętu gaśniczego w celu przeprowadzenia akcji ratowniczej lub ćwiczeń. Z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na początek otrzymaliśmy motopompę M-200, która została następnie wymieniona na M-400. W 1982r. otrzymaliśmy Polonię PO-5 wielkości M-800E.

Największym pożarem gaszonym przez naszych strażaków był pożar chlewni w Wierzchocinie w styczniu 1972r. Nasi druhowie wspólnie z innymi jednostkami całą noc walczyli z żywiołem, a następnie jeszcze przez dwa dni dogaszali pożar.

Na walnym zebraniu w lutym 1966r. wybrano nowego Prezesa, którym został – Stanisław Golińczak,
Zarząd w składzie:
Prezes – Stanisław Golińczak
I wiceprezes – Józef Piszczoła
Skarbnik – Wiktor Olech
Sekretarz – Bogdan Roszak
Gospodarz – Jan Piszczoła
Zarząd ten działał do lutego 1973r.

Na walnym zebraniu wyborczym w dniu 10 lutego 1973r. wybrano nowy zarząd w osobach:
Prezes – Edward Stasiński
I wiceprezes – Józef Piszczoła
II wiceprezes – Mirosław Piszczoła

Następna zmiana nastąpiła 11 lutego 1978r.  na Prezesa wybrano Stefana Szczecińskiego.

Od dnia 24 stycznia 1981r. funkcję prezesa OSP Bobulczyn sprawował Tadeusz Pollok a wiceprezesem został Mieczysław Kubiak.

Od 1993 roku naczelnikiem został Jan Spychała, po jego śmierci na walnym zebraniu w 1998r. na  stanowisko Naczelnika został wybrany druh Sławomir Radzi.
Na dzien 11.05.2005r. skład zarząd był następujący:
Prezes – Tadeusz Pollok
Naczelnik – Sławomir Radzi
Sekretarz – Zenon Dudek
Skarbnik – Mirosław Stańko

Komisja rewizyjna :
Przewodniczący – Marian Piszczoła
Członek – Waldemar Górny
Członek – Dariusz Karczmarek

Od 10 lutego 2002 r. nasza jednostka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a poprzednio w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Posiadamy Statut zatwierdzony na walnym zebraniu.

W 2012 roku od OSP Ostroróg otrzymaliśmy wiele lat oczekiwany samochód marki Lublin którego w własnym zakresie doposażyliśmy. W celu zasilenia naszego budżetu organizowaliśmy zabawy dochodowe. Dużo też robiliśmy w czynie społecznym.
Co roku bierzemy udział w zawodach sportowo – pożarniczych.

Skład zarządu od 01 lutego 2014r. jest następujący:
Prezes – Sławomir Radzi
Naczelnik – Waldemar Roszak
Sekretarz – Zenon Dudek
Skarbnik – Mirosław Stańko
Gospodarz – Krzysztof Biniak

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Marian Piszczoła
Członek – Sebastian Olech
Członek – Dariusz Kaczmarek

Ponownie wybory do zarządu odbyły się 09 stycznia 2016r.

Prezes – Sławomir Radzi
Naczelnik – Waldemar Roszak
Sekretarz – Mateusz Piszczoła
Skarbnik – Mirosław Stańko
Gospodarz – Krzysztof Biniak

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Sebastian Olech
Członek – Daniel Łabojewski
Członek – Paweł Górny