OBCHODY 50-LECIA OSP

20 czerwca 2015r. obchodziliśmy 50- lecie OSP Bobulczyn. Uroczystość ta miała wymiar szczególny dla druhów strażaków jak i mieszkańców naszej miejscowości, bowiem świętowaliśmy okrągłą rocznice działalności stowarzyszenia , które stawiało sobie od początku swego istnienia cel, którym jest niesienie bezinteresownej pomocy człowiekowi, będącemu w potrzebie. Rozpoczęta przed 50-oma laty działalność jednostki OSP służyła i nadal służy nie tylko mieszkańcom Bobulczyna, ale i sąsiednim miejscowościom. Wymogi i ich praktyczne stosowanie w działalności sprawiły, że Ochotnicza Straż Pożarna w Bobulczynie była zawsze organizacją szczególnie zaangażowaną w niesienie pomocy w sytuacji klęski pożaru, powodzi, huraganu oraz niesienie pomocy np. przy wypadkach. Przez 50 lat zmieniły się czasy, przychodziły nowe pokolenia, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania, ale działalność OSP trwa nieprzerwanie, oczywiście z określonymi problemami. Od 1965 r. nasi strażacy ochotnicy służą społeczności lokalnej pomocą, zawsze gotowi w sytuacji zagrożenia.

Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli władz lokalnych Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg pana Sławomira Szałatę, Sekretarza Miasta i Gminy pana Stanisława Żołądkowskiego oraz proboszcza parafii Ostroróg księdza Krystiana Sobczaka- który w intencji strażak odprawił Mszę polową. Nie zabrakło druhów z zaprzyjaźnionych jednostek OSP, oraz przedstawicieli władz pożarniczych.

W trakcie oficjalnych uroczystości prezes OSP Bobulczyn druh Sławomir Radzi wręczył legitymacje członkowskie druhom, którzy dołączyli do strażaków ochotników byli to: druh Daniel Łabojewski, druh Bartosz Jezierski, druh Mikołaj Przybysz, druh Krzysztof Biniak, druh Paweł Górny i druhna Halina Roszak. Również Miejsko- Gminny Zarząd OSP Ostroróg uchwałą nr 2 z dnia 15.05.2015r. odznaczył: za wysługę 50 lat w OSP druha Eugeniusz Kubiaka druha Tadeusz Poloka, za 30 lat wysługi w OSP druha Mirosława Stańko, druha Marka Pospiesznego, druha Karola Olecha, za 20 lat wysługi w OSP druha Mateusza Piszczołe i  druha Waldemara Roszaka, za 10 lat wysługi w OSP druha Huberta Kaźmierczaka.

Szczególne podziękowania powędrowały w ręce druha Stanisława Golińczaka, który był jednym z założycieli OSP Bobulczyn. Otrzymał z rąk Prezesa OSP pamiątkową statuetkę.
Na zakończenie odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał naczelnik OSP Bobulczy druh Waldemar Roszak.

Po oficjalnych uroczystościach odbyły się zawody sportowo- pożarnicze.