100-lecie odzyskania Niepodległości!

Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że codziennie służmy pod sztandarem biało- czerwonej. Możemy rozmawiać w języku polskim, i codziennie jako rycerze świętego Floriana, możemy służyć ojczyźnie. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, w jedności siła 1918-2018.

Obchody Święta Niepodległości nasza delegacja rozpoczęła od uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym.

Punktualnie o godzinie 12:00 strażacy z naszej jednostki OSP, młodzi strażacy z MDP, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna oraz mieszkańcy naszej i miejscowości i zebrani goście- którzy spontanicznie przyłączyli się do akcji (strażacy z innych jednostek, stowarzyszenia), odśpiewali hymn dla Niepodległej. W ramach akcji Niepodległa do hymnu!, która była organizowana w całym kraju. 11 listopada 2018 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe odśpiewano hymn państwowy. Do akcji mógł dołączyć każdy aby pokazać, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. „Niepodległa do hymnu” było to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka. Zaśpiewanie razem z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.

W godzinach popołudniowych delegacja OSP, brała udział w obchodach gminnych, ku czci Niepodległej.

Na koniec dnia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zorganizowała „Noc patriotyczną-W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, w świetlicy wiejskiej w Bobulczynie. Młodzież prześledziła, jak kształtowało się pożarnictwo na terenie naszego kraju po oswobodzeniu się z rąk zaborców na podstawie albumu wydanego przez ZOSP RP „W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, który zawiera rys historyczny ochotniczego pożarnictwa każdego obszaru Polski na przestrzeni 100 lat. Dalsza część nocy byłą poświęcona filmom, które kształtowały wolną Polskę.

Cieszymy się, że mogliśmy rano obudzić się w wolnym kraju, naszym kraju!