Selektywne alarmowanie

Poprawiamy bezpieczeństwo poprzez wdrożenie selektywnego alarmowania dla jednostek OSP, systemem DSP 50.

Coraz więcej jednostek OSP wdraża nowoczesny system powiadamiania dla OSP, które bazują na module GSM. Alarmowanie odbywa się na zasadzie powiadamiania poprzez sms lub połączenie kilkunastu strażaków w jednym czasie. System mobilizacji wykorzystuje szeroko stosowaną technologię komórkową i może usprawnić działania jednostek OSP. Obecnie najbardziej popularny jest system DSP 50. Ten system również wdrażamy w naszej jednostce. Jest to zintegrowany system powiadamiania, który składa się ze stacji bazowej, terminala, stacji obiektowej i dodatkowo np. pagerów. Każdy strażak w tym samym czasie, otrzymuje powiadomienie na swój prywatny telefon, który oznacza alarm bojowy. Jak wynika z praktyki jest to najbardziej wygodna forma alarmowa. Oprócz formy sms, nie można zapominać o tradycyjnej formie alarmowania, gdyż z przyczyn losowych czasem sms, ten może nie zostać odczytany. Z pewnością jest to wielkie ułatwienie w pracy druhów i znacznie poprawia bezpieczeństwo.

Video relacja z testu selektywnego alarmowania w naszej jednostce Selektywne alarmowanie- test