VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w grupie A i C, Wągrowiec, 15.09.2018 r.

Po raz pierwszy reprezentacja OSP Bobulczyn, uczestniczyła w zawodach wojewózkich OSP w grupie A (męskiej) w Wągrowcu. Dla całej jednostki było to bardzo duże wyróżnienie. Możliwość uczestnictwa w zawodach rangi wojewódzkiej pozwoliła, zdobyć nowe doświadczenie i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

15 września br., na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyły się VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w grupie A i C. Zawody sportowo-pożarnicze, są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Zawody wojewódzkie i zgodnie z kalendarzem zawodów sportowo-pożarniczych OSP rozgrywane są co cztery lata. Startują w nich zwycięzcy zawodów powiatowych. W Wielkopolsce rokrocznie ponad 20 tys. członków OSP bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym. Zawody w obecnym kształcie od powstania Województwa Wielkopolskiego w roku 2000 odbywały się: w Międzychodzie (2000), w Lądku (2001), Kleczewie (2006) oraz w Wągrowcu w roku 2010 i 2014. Obecna VI edycja odbyła się po raz trzeci w Wągrowcu.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:
– mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
– ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
– wyłonienie najlepszych drużyn,
– przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.
Prawo startu przysługuje strażakom i strażaczkom OSP w wieku 16-65 lat. Zawody rozgrywane są w dwóch konkurencjach.
I. Ćwiczenie bojowe, które obejmuje takie elementy jak: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie linii głównej z dwóch odcinków węża o śr. 75 mm (W-75), zbudowanie dwóch linii gaśniczych, każda składająca się z dwóch odcinków węża o śr. 52 mm (W-52), uruchomienie motopompy i zassanie i podanie wody oraz przewrócenie pachołków, obrócenie i złamanie tarczy prądem wody.
II. Sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami, bieg przeprowadza się na dwóch lub więcej torach o długości 350 m podzielonych na 7 odcinków po 50 m każdy. Zadaniem pierwszego zawodnika jest dobiegniecie do znajdującego się na torze węża W-75 i połączenie go z nasadą wlotową rozdzielacza. Drugi zawodnik przeskakuje na swoim odcinku nad płotkiem lekkoatletycznym. Zadaniem trzeciego zawodnika jest przeskoczenie wyznaczonego na torze rowu bez dotknięcia zaznaczonych linii. Czwarty zawodnik pokonuje slalomem ustawione w rzędzie tyczki. Piąty przebiega po równoważni. Szósty zawodnik pokonuje ustawioną na torze a wykonana z desek „ścianę”. Zawodnik siódmy po dobiegnięciu do znajdującego się na torze węża W-52 i rozdzielacza łączy w dowolnej kolejności rozdzielacz z wężem a waż z prądownicą, która pełni rolę pałeczki sztafetowej i jest przekazywana przez zawodników w strefach zmian poszczególnych odcinków.
Wygrywa zespół, który ukończy obie konkurencje w najkrótszym czasie popełniając najmniej błędów, za które doliczane są punkty karne.
Sędzią Głównym Zawodów był Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Obrzycku druh Leszek Nawrocki. Zespół sędziowski stanowili członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i kadra Państwowej Straży Pożarnej z całej Wielkopolski oraz woj. dolnośląskiego.
W tegorocznych zawodach wzięło udział 28 Kobiecych Drużyn Pożarniczych i 31 Męskich Drużyn Pożarniczych z 32 powiatów Wielkopolski. W sumie 590 zawodniczek, zawodników i ich opiekunów. Startujące drużyny to najlepsze zespoły w poszczególnych grupach, w swoich gminach i powiatach. Mają za sobą zwycięstwa w zawodach gminnych i powiatowych. Start w zawodach wojewódzkich to dla każdej OSP było wyróżnienie i prestiż. Można powiedzieć, że już zwyciężyły kwalifikując się do udziału w zawodach. (Źródło: Internet- ZOSPRP WLKP)
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze
SZTAFETA POŻARNICZA 7×50 m z przeszkodami
1. OSP Kalinowa, pow. turecki z wynikiem 62,16 pkt.
2. OSP Podróżna, pow. złotowski z wynikiem 64,27 pkt.
3. OSP Dobrów, pow. kolski z wynikiem 64,62 pkt.
ĆWICZENIE BOJOWE
1. OSP Kalinowa, pow. turecki z wynikiem 36,20 pkt.
2. OSP Dobrów, pow. kolski z wynikiem 38,43 pkt.
3. OSP Zajączki, pow. ostrzeszowski z wynikiem 46,37 pkt.
KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. OSP Kalinowa, pow. turecki z wynikiem 98,36 pkt.
2. OSP Dobrów, pow. kolski z wynikiem 103,05 pkt.
3. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 113,92 pkt.
Grupa „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze
SZTAFETA POŻARNICZA 7×50 m z przeszkodami
1. OSP Borysławice, pow. kolski z wynikiem 54,05 pkt.
2. OSP Lisewo, pow. wrzesiński z wynikiem 54,87 pkt.
3. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 55,01 pkt.
ĆWICZENIE BOJOWE
1. OSP Janiszew, pow. turecki z wynikiem 30,03 pkt.
2. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 31,47 pkt.
3. OSP Lisewo, pow. wrzesiński z wynikiem 32,08 pkt.
KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. OSP Janiszew, pow. turecki z wynikiem 85,95 pkt.
2. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 86,48 pkt.
3. OSP Lisewo, pow. wrzesiński z wynikiem 86,95 pkt.
 Zwycięzcom gratulujemy!
Foto: OSP Bobulczyn, ZOSPRP Województwa Wielkopolskiego