Wizyta u pierwszaków – w szkole podstawowej w Ostrorogu

2 lutego wspólnie z OSP Ostroróg gościliśmy w klasach I szkoły podstawowej w Ostrorogu, gdzie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie.

Podczas spotkania strażacy omówili w jaki sposób maluchy powinny postąpić podczas pożaru oraz w jaki sposób mogą zaalarmować odpowiednie służby. Zaprezentowali ubranie osobiste strażaków, aparat ochrony dróg oddechowych oraz sprzęt do akcji ratowniczo- gaśniczych.

Ochotnicy pokazali pierwszakom w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, dzieci miały możliwość ćwiczenia nowych umiejętności na fantomach.

Na koniec był pokaz gaszenia pożaru. Każdy z uczestników spotkania otrzymał książeczkę ufundowaną przez Urząd MiG Ostroróg na temat bezpiecznego zachowania.