X Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF

W czerwcową sobotę, braliśmy udział w bardzo ważnej strażackiej imprezie. Po raz pierwszy nasza jednostka była na zawodach wojewódzkich, drużyna dziewcząt reprezentowała powiat szamotulski. Stojąc na płycie boiska dziewczęta czuły adrenalinę i strach, zabrakło nam trochę szczęścia jednak i tak jesteśmy bardzo dumni z naszej drużyny. Poniżej oficjalna relacja z przebiegu zawodów, przygotowana przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.
X Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF
25 czerwca br. na Stadionie Gminy i Miasta Tuliszków przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie odbyły się X Wojewódzkie Zawody MDP wg CTIF.
Organizatorzy zawodów:
 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Powiat Turecki,
 • Gmina i Miasto Tuliszków
Gospodarze zawodów:
 • Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Turku,
 • Komenda Powiatowa PSP w Turku,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
Zawody są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych.
Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest:
 • popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
 • kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
 • mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
 • ocena stanu wyszkolenia członków MDP
 • wyłonienie najlepszych drużyn,
 • przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.
Prawo startu przysługuje osobom w wieku 12-16 lat. Zawody MDP wg CTIF (Stowarzyszenie Straży Pożarnej i Ratownictwa) rozgrywane są w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Wygrywa zespół, który ukończy obie konkurencje w najkrótszym czasie popełniając najmniej błędów, za które doliczane są punkty karne.
Sędzią Głównym Zawodów był st. kpt. Piotr Pieśkiewicz, a zespół sędziowski stanowili członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i kadra Państwowej Straży Pożarnej.
W zawodach wzięło udział 17 sekcji dziewczęcych i 20 sekcji chłopięcych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 19 powiatów Wielkopolski. W sumie 370 zawodniczek i zawodników.
Swoją obecnością zawody zaszczycili zaproszeni Goście w osobach:
 • Druha Eugeniusza Grzeszczaka – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego
 • Pana st. kpt. Gniewomira Kwasa zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożanej w Poznaniu – przedstawiciela wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu
 • Druha Grzegorza Marszałka – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego
 • Pana Mariusza Seńko – Starosty Tureckiego
 • Pana kpt. Piotra Pietruchę – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku
 • Pana Sławomira Prentczyńskiego – Wójta Gminy Malanów
 • Pana Romualda Antosika – Burmistrza Miasta Turek
 • Pana Andrzeja Piątkowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Dobra
 • Pana Cezarego Krasowskiego – Wójta Gminy Brudzew
 • Pana Mirosława Broniszewskiego – Wójta Gminy Przykona
 • Pana Karola Mikołajczyka – Wójta Gminy Turek
 • Pana Krzysztofa Zająca – Wójta Gminy Władysławów

Meldunek o gotowości wielkopolskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do zawodów druhowi prezesowi Eugeniuszowi Grzeszczakowi złożył dowódca uroczystości druh Mateusz Pieśkiewicz. Zawody otworzył Starosta Turecki Pan Mariusz Seńko.

Stosowne adresy przesłali: Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, Komendant Główny PSP gen. bryg. Leszek Suski oraz Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Mimo chwilami bardzo niesprzyjających warunków pogodowych rywalizacja przebiegła bardzo sprawnie.
– w KLASYFIKACJI GENERALNEJ:
w kategorii dziewcząt 1 miejsce MDP ŻDŻARY (pow. turecki) z wynikiem 1044,20 pkt.
w kategorii chłopców 1 miejsce MDP BĘDZIECHÓW (pow. turecki) z wynikiem 1053,64 pkt.

Drużyny te będą reprezentować nasze województwo w zawodach ogólnopolskich.

Gratulujemy zwycięzcom!
Fot. OSP Bobulczyn, Oddział Wojewódzki ZOSP RP