Zebranie sprawozdawczo- wyborcze 2016

Dnia 9 stycznia br. o godz. 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze za rok 2015r. W zebraniu brali udział druhny i druhowie OSP Bobulczyn oraz Zarząd Gminny. Zebranie przebiegło zgodnie z wcześniej przedstawionym porządkiem obrad.

 

Podczas zebrania wybrano Zarząd OSP Bobulczyn oraz skład komisji rewizyjnej, wybrano delegatów na zjazd gminny. Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

ZARZĄD

Prezes – druh Sławomir Radzi
Naczelnik – druh Waldemar Roszak
Sekretarz – druh Mateusz Piszczoła
Skarbnik – druh Mirosław Stańko
Gospodarz – druh Krzysztof Biniak

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący –  druh Sebastian Olech
Członek – druh Daniel Łabojewski
Członek – druh Paweł Górny